Muzejs
Kopiena

Laipni lūgti!

Daugavpils (Dinaburga, Dvinska), Latgale – jau kopš 16. – 17. gadsimta nozīmīga iedzīvotāju daļa šeit bijuši ebreji. Mūsdienās Latgalē dzīvo tikai 200 ebreju, no tiem 150 – Daugavpilī. Līdz ar to ebreju kultūras saglabāšana un izpēte ir kļuvusi īpaši aktuāla. Var izdot grāmatas. Diemžēl Daugavpils vēsturnieku publikācijas galvenokārt ir krievu valodā, tādēļ tajās ietvertā informācija ir pieejama noteiktam lasītāju lokam, savukārt daudzās valstīs, kurās dzīvo no Latgales izceļojušie ebreji un viņu pēcteči, tās nav zināmas.

Par Latgales ebreju vēsturi interesējas ne tikai paši ebreji, bet arī citu tautību pārstāvji, vispirms jau Latvijas iedzīvotāji. Latgales un ebreju vēsture ir būtisks Latvijas vēstures segments, tāpēc tā ir gan jāpēta, gan jāpopularizē. Lai apzinātu Latgales ebreju kultūras mantojumu, tika izveidots muzejs „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”. Visi uzkrātie materiāli par Latgales ebreju vēsturi, kultūru, tradīcijām pakāpeniski tiks izvietoti internetvietnē, lai tos varētu iepazīt visi interesenti.

Doma par muzeja izveidi gaisā virmoja jau sen. Trešās atmodas laikā Rīgā savu darbību aizsāka muzejs „Ebreji Latvijā”. Vietējo vēsturnieku patriarhs, profesors J. Šteimans ieteica līdzīgu muzeju dibināt Daugavpilī. Ebreju kopiena viņa ideju atbalstīja.

Muzeja izveidotājs un vadītājs Josifs Ročko vairākus gadus meklēja un krāja materiālus. 2007. gadā muzeja projektu atbalstīja Holandes Ebreju humanitārais fonds (Dutch Jewish Humanitarian Fond). Projekta īstenošanas laikā tika iekārtoti stendi, uz kuriem izvietoja informāciju par Daugavpils un citu Latgales pilsētu (Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Preiļu, Krustpils, Zilupes) ebreju vēsturi un kultūru līdz Otrajam pasaules karam. Apmeklētāji var aplūkot sinagogu un skolu fotogrāfijas, iepazīt rabīnus un gūt priekšstatu par dažādām ebreju organizācijām. Iemūžinātas liecības par Latgales ebreju traģēdiju. Daļa ekspozīcijas veltīta arī pēckara vēsturei un mūsdienām.

Muzejs atrodas Daugavpils sinagogas Kadiš otrajā stāvā. Apmeklētājiem tiek stāstīts par sinagogas vēsturi, rabīniem, kas tajā darbojušies, kā arī par sinagogas telpām un to funkcijām. Vienā no telpām atrodas piemiņas plāksne, kurā minēts amerikāņu gleznotāja Marka Rotko ģimenes veikums, finansiāli atbalstot sinagogas renovēšanu.

Sinagogas galvenā vērtība – Toras tīstokļi, kas raisa pastiprinātu ekskursantu interesi. Skapjos glabājas lūgšanu grāmatas. Dažas no tām laistas klajā 19. gadsimta vidū.

Sinagogas pagalmā iekārtota sukka, kādreiz bijusi arī palīgbūve, kur notikuši rituālie pakalpojumi.

Muzeja vadītājs apmeklētājiem stāsta par pirmo ebreju ienākšanu reģionā, viņu dzīvesveidu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ebreju vēsturei un kultūrai līdz Otrajam pasaules karam. Muzejā atrodas karte, kurā fiksētas ziņas par ebreju skaitu 1935. gadā. Daļa materiālu ir pieejami vispārējai apskatei: fotogrāfijas, preses izdevumi, afišas u.c. Ir apskatāmi ar reliģiskajiem rituāliem saistīti priekšmeti, kā arī sadzīves lietas (šujmašīna Singer, pulksteņi, rakstāmmašīna, trauki, svari, ar kuriem tika svērta maca, medicīnas instrumenti utt.) Ekskursijas beigās apmeklētāji tiek cienāti ar macu, var paņemt bezmaksas informatīvos bukletus par Daugavpili un Latgali.

Muzejs „Ebreji Daugavpilī un Latgalē” aktīvi piedalās dažādos pasākumos. Jau vairākus gadus iesaistās Eiropas muzeju naktī. 2012. gadā muzeju apmeklēja 875 cilvēki, 2013. gadā – 1631, 2014. gada desmit mēnešos – 1835. Muzeja goda viesu vidū minami Latvijas Ministru prezidents, ministri, Saeimas deputāti, Daugavpils pilsētas domes mērs un deputāti, Izraēlas un ASV vēstnieki Latvijā, diplomāti u.c. Muzejā pabijuši gan vietējie tūristi no Latgales un citiem Latvijas reģioniem, gan ekskursanti no Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas, kā arī no Izraēlas, ASV, Austrālijas un DĀR.

Ekskursijas tiek vadītas latviešu un krievu valodā, daļēji – idišā. Ja nepieciešams, iespējams nodrošināt tulkojumu angļu valodā.

Mēs gaidām Jūs muzejā „Ebreji Daugavpilī un Latgalē”!

Cilvēks ir dzīvs, kamēr ir dzīva viņa piemiņa. Ja nav ļaužu, kas atceras, tos aizstāj grāmatas. Ja nav grāmatu, atmiņas glabā muzejs.