Muzejs
Kopiena

UNESCO nedeļa aizvadīta

   

17.10.2014. http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/unesco-nedela-aizvadita
Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde atrodas S.Mihoelsa dzimtas mājā, kas ir kultūrvēsturisks piemineklis. Tāpēc apzināt vietējo mantojumu UNESCO nedēļas ietvaros tālu nebija jāmeklē, un 16.oktobrī Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē norisinājās pasākums „Es dzīvoju Solomona Mihoelsa dzimtas mājā”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ēkas mazos iemītniekus ar ēkas kultūrvēsturisko nozīmi Eiropā, Latvijā un, galvenais, mūsu pilsētā Daugavpilī, tādējādi veicinot pilsoniskumu, savas tuvākās apkārtnes izzināšanu un sevis apzināšanos. Pirmsskolas iestādi apmeklēja vēsturnieks, Daugavpils ebreju biedrības loceklis, Sinagogas muzeja direktors un aktīvs sabiedriskais darbinieks Josifs Ročko.

Viesis bērniem atklāja teātra tapšanas noslēpumu un pastāstīja par ēkas un tās kādreizējo iedzīvotāju saikni ar teātri, kā arī pastāstīja, kāpēc šī māja ir nozīmīga gan mums kā tās iemītniekiem, gan visiem pārējiem iedzīvotājiem kā kultūrvēsturiskā mantojuma glabātajiem. Pasākumā bērni vienojās kopīgā mākslā, papildinot ēkas attēlu ar, viņuprāt, pirmsskolas izglītības iestādes ēkai nepieciešamo. Šīs bērnu vīzijas ir uzsākušas ceļu uz muzeju. UNESCO nedēļas pasākums bija izdevies sirsnīgs un mājīgs. Noslēgumā, ar cerību turpināt iesākto, vēlamies pateikties mūsu viesim Josifam Ročko par atsaucību!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Zane Isajeva

UNESCO nedeļa aizvadīta